Báo cáo phương án thực hiện dự án đầu tư KDC Thiên Phúc Châu Đốc – An Giang

Sáng ngày 02 tháng 05 năm 2019, Tập đoàn Thiên Phúc nhận được thư mời từ UBND Thành phố Châu Đốc về việc tổ chức tiếp và làm việc Cty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Thiên Phúc về việc thông qua báo cáo phương án quy hoạch – đầu tư dự án "Khu dân cư Thiên Phúc Châu Đốc" tại phường Núi Sam. 

Thành phần tham dự có lãnh đạo các đơn vị: 

– Phòng Quản lý đô thị

– Phòng Tài nguyên và Môi trường

– Phòng Kinh tế

– Phòng Văn hóa và Thông tin

– Phòng Giao dục và Đào tạo

– Ban Quản lý Khu di tích Văn hóa, Lịch sử và Du lịch Núi Sam

– Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng khu vực thành phố Châu Đốc

– Trung tâm Xúc tiến đầu tư

– Ủy ban nhân dân phường Núi Sam

– Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Thiên Phúc

khu dân cư thiên phúc châu đốc

Ngày 03/05/2019, Ban lãnh đạo Công ty Tập đoàn Thiên Phúc đã có buổi báo cáo phương án thực hiện dự án đầu tư KDC Thiên Phúc Châu Đốc – An Giang trên địa bàn tỉnh An Giang trước các phòng, ban UBND thành phố Châu Đốc cuộc họp được tổ chức tại Phòng họp số 3 – UBND thành phố. Tham gia buổi họp có Bí thư – Chủ tịch thành phố Châu Đốc Lam Quang Hi chủ trì cuộc họp. 

Trong cuộc họp, Tập đoàn Thiên Phúc đã trình bày ý tưởng đầu tư dự án KDC Thiên Phúc Châu Đốc và nhận được sự hỗ trợ cũng như góp ý từ phía các phòng, ban. 

Tiếp nhận  ý kiến  từ phía UBND thành phố Châu Đốc, Tập đoàn Thiên Phúc phối hợp với Phòng Quản lý đô thị cập nhật hiện trạng giao thông của khu vực quy hoạch nhằm giải quyết vấn nạn ùn tắc giao thông trên tuyến đường huyết mạch đi vào núi Sam (Tân lộ Kiều Lương), chính sách bổi thường giải phóng mặt bằng hợp lý tránh ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu vực quy hoạch.

Phối hợp cùng Sở xây dựng hoàn thiện quy hoạch 1/2000. Sớm đưa dự án vào triển khai hoạt động.

khu dân cư thiên phúc châu đốc

Bí thư – Chủ tịch thành phố Châu Đốc Ông Lam Quang Hi chủ trì cuộc họp (Người mặc áo sọc caro, thứ 4 từ trái qua)

khu dân cư thiên phúc châu đốc

 

khu dân cư thiên phúc

 

khu dân cư thiên phúc

khu dân cư thiên phúc