Gặp mặt và làm việc với Phó bí thư thường trực tỉnh Cà Mau – Ông Phạm Bạch Đằng

Đại diện tập đoàn Thiên Phúc đã gặp mặt và làm việc với Phó bí thư thường trực tỉnh Cà Mau – Ông Phạm Bạch Đằng về những chủ trương và định hướng của tỉnh Cà Mau trong thời gian tới, cụ thể là cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh trong năm 2019 này. Buổi gặp mặt hết sức thân tình, chia sẻ những kỳ vọng, tín hiệu đáng mừng cũng như sự trăn trở, khó khăn còn tồn đọng giữa Phó bí thư và nhà đầu tư Thiên Phúc. Tuy nhiên, nội dung cốt yếu vẫn là cơ hội hợp tác phát triển bền vững lâu dài. Cà Mau là một trong những tỉnh tận cùng của đất nước, ba mặt tiếp xúc với biển nên rất cần các nhà đầu tư phù hợp cho những ngành nghề liên quan đến biển và đây cũng chính là cơ hội cho Tập đoàn Thiên Phúc tiếp cận và đầu tư lâu dài.

tập đoàn thiên phúc

Phó bí thư thường trực tỉnh Cà Mau – Ông Phạm Bạch Đằng (Người đứng giữa)

tập đoàn thiên phúc