Họp thông qua chủ trương thực hiện dự án KCN Hội An – An Giang

Sáng ngày 14 tháng 3 năm 2019 Ban lãnh đạo Tập đoàn Thiên Phúc đã có buổi họp thông qua chủ trương thực hiện dự án KCN Hội An – An Giang. Tham gia buổi họp có Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang – Ông Lê Văn Nưng chủ trì cuộc họp.

khu công nghiệp hội an

Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang – Ông Lê Văn Nưng chủ trì cuộc họp (Người thứ 3 từ trái qua)

khu công nghiệp hội an

 

khu công nghiệp hội an

 

khu công nghiệp hội an