Khu dân cư The New City I

Thông tin tổng quan:

Diện tích đất quy hoạch: 59,82 ha

Loại hình sản phẩm: khu nhà ở tái định cư, công trình công cộng, công viên cây xanh, nhà ở thấp tầng, nhà ở cao tầng, khách sạn.

Tổng kinh phí đầu tư : 2.236,1 tỷ đồng.

Tứ cận được giới hạn bởi:

– Tây Bắc: Giáp kênh Vĩnh Tế, Tỉnh lộ 955A

– Tây Nam: Giáp kênh Xáng Vĩnh Tế

– Đông Nam: Giáp Tân Lộ Kiều Lương

– Đông Bắc: Giáp Kênh Tư

khu dân cư the new city

 

khu dân cư the new city