Xã Phú Khánh Bến Tre phát triển mô hình nông thôn mới

Chiều ngày 20-5-2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đào Công Thương dự họp giao ban tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Phú Khánh. Xã Phú Khánh cần tập trung tiêu chí 17 để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Quang cảnh cuộc họp giao ban công tác xây dựng nông thôn mới

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Xây dựng đời sống văn hóa và nông thôn mới xã, đến nay Phú Khánh đạt 15/19 tiêu chí. Còn lại 04 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 02 về giao thông, tiêu chí 5 – trường học, tiêu chí 6 – cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. Các tiêu chí này đạt từ 50 đến dưới 80%.

nông thôn mới

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đào Công Thương cho rằng hầu hết các tiêu chí xã chưa đạt liên quan đến xây dựng cơ bản như trường học, giao thông, cơ sở vật chất văn hóa. Hiện tỉnh đã phê duyệt các công trình này và sẽ đầu tư thực hiện vào đầu năm 2020. Để sớm hoàn thành mục tiêu trở thành xã nông thôn mới, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện đề nghị xã tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt, đặc biệt là tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. Đối với tiêu chí này xã tập trung từng chỉ tiêu cụ thể như: nâng tỷ lệ sử dụng nước sạch, nước mưa; xây dựng các tuyến đường hoa để tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp; vận động nhân dân đào hố rác, hố xử lý nước thải theo quy định; vận động nhân dân xây dựng hố xí tự hoại…  Các ngành được phân công phụ trách, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan khẩn trương hỗ trợ xã thực hiện các tiêu chí, hoàn chỉnh hồ sơ gửi về văn phòng điều phối tỉnh thẩm định.

Cùng với đó, xã Phú Khánh cần khẩn trương trong thực hiện từng tiêu chí, chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, quan tâm nâng chất hoạt động của hợp tác xã.